• 0 (538) 032 03 16
  • uzmantezprojemerkezi@gmail.com
Sleek & Beautiful

Proje & Tez Yazımı

Proje ve Tezlerinize Uzman Destek

Uzman yazarlarımız tarafından özgün çalışma garantisi veriyoruz.

Hizmetlerimiz

Müşterilerimize harika hizmetler sunuyoruz.

Sleek & Beautiful

BİTİRME TEZİ - PROJE ÖDEVİ

UZMAN TEZ PROJE MERKEZİ BİTİRME TEZİ PROJE ÖDEVİ DANIŞMANLIĞI İLE YANINIZDA.

Sleek & Beautiful

ÇEVİRİ HİZMETLERİ

UZMAN TEZ PROJE MERKEZİ ÖDEV PROJE TEZ ÇEVİRİ HİZMETLERİ İLE SİZLERLE.

Sleek & Beautiful

YÜKSEK LİSANS TEZİ

UZMAN TEZ PROJE MERKEZİ TEZ YAZIMI LİTERATÜR TARAMA HİZMETLERİ.

Tez Proje Merkezi

Alanında uzman danışmanlar

Sleek & Beautiful

Bitirme Tezi

Size projenizde destek olalım

Sleek & Beautiful

Bitirme Projesi

Proje, tez yazım merkezi

Sleek & Beautiful

Proje Tez Makale Yazımı

Makale Ödev Tez Proje Hepsini özgün, intihalsiz yazalım

Sleek & Beautiful

Türkiye'nin tez proje yazım merkezi

Türkiye'nin en iyi tez proje yazım merkezi

Son blog yazılarımız

Yeni müşterilerle çalışır ve onların işlerini büyütürüz

Nisan 18, 2019 No Comments

Tezsiz yüksek lisans programı

Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. (Umur, 2015) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.” şeklide ifade edilmiştir. Tezsiz […]

Nisan 18, 2019 No Comments

Web Anket Türleri

Web tabanlı anketler internetin her alanında yer alabilir. Couper (2000), web anketler hakkında var olan spekülasyonların geleneksel veri toplama metotlarıyla yer değiştireceğini belirtmiştir. Diğer anket metotlarıyla toplanmış olan veriler şimdi web anketler ile toplanmaktadır (Dillman ve Bowker, 2001). Solomon (2001) tarafından Yahoo arama motorunda web anketler için yapılmış resmi olmayan bir araştırma 59 farklı kategoride 2000’in üzerinde web anket olduğunu göstermiştir. Bunların hepsi ciddi olarak nitelenen anketler değildir. Web ortamındaki eğlence anketlerinin çoğu olasılık temelli anketlerin bir türünden oluşmaktadır. (Karakoyun, 2007)   Couper (2000) tanımlanmış çeşitli web anket kategorilerini karşılaştırarak olasılık temelli ve olasılık temelli olmayan şeklinde iki grup ifade etmiştir. Olasılık temelli olmayan anketlerinde aşağıdaki kategoriler yer almaktadır: Eğlence […]

Ocak 15, 2019 No Comments

Bilimsel Araştırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Bilimsel araştırma kavramına farklı bilim dallarında farklı anlam yüklendiğinden, genel ve herkes tarafından kabul edilen bir tanımın alan yazında bulunmadığından söz edilmişti. Fakat alan yazında bilimsel araştırmada bulunması gereken özelliklerle ilgili araştırmacıların bazı ortak hususlarda hem fikir olduğu görülmektedir. (Erdoğan, 2018: 35) Birçok araştırmacı tarafından vurgulanan bilimsel araştırmanın bazı özellikleri ( Aziz, 2011) şu şekilde ifade edilmektedir. Bilimsel araştırma var olan probleme ya da soruna çözüm önerisi getirmeye yönelik sistematik, tarafsız çalışmalar sürecidir. Bilimsel araştırmalar ile daha önce ortaya konulan bilimsel bilgilerden hareket ederek alan yazında bulunmayan, doğruluğu test edilmiş ve sistemli bir şekilde yeni bir bilgiye ulaşılmaya çalışılır. Bilimsel araştırma yeniliklere açıktır. Yeni bilgiler ya da belirlenen değişkenler; ölçülebilir, gözlenebilir […]