• 0 (538) 032 03 16
 • uzmantezprojemerkezi@gmail.com

Category Archive: Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Bilimsel araştırma kavramına farklı bilim dallarında farklı anlam
yüklendiğinden, genel ve herkes tarafından kabul edilen bir tanımın alan yazında
bulunmadığından söz edilmişti. Fakat alan yazında bilimsel araştırmada bulunması
gereken özelliklerle ilgili araştırmacıların bazı ortak hususlarda hem fikir olduğu
görülmektedir. (Erdoğan, 2018: 35)

Birçok araştırmacı tarafından vurgulanan bilimsel araştırmanın bazı özellikleri
( Aziz, 2011) şu şekilde ifade edilmektedir.

 • Bilimsel araştırma var olan probleme ya da soruna çözüm önerisi getirmeye
  yönelik sistematik, tarafsız çalışmalar sürecidir.
 • Bilimsel araştırmalar ile daha önce ortaya konulan bilimsel bilgilerden hareket
  ederek alan yazında bulunmayan, doğruluğu test edilmiş ve sistemli bir şekilde
  yeni bir bilgiye ulaşılmaya çalışılır.
 • Bilimsel araştırma yeniliklere açıktır. Yeni bilgiler ya da belirlenen değişkenler; ölçülebilir, gözlenebilir olmalı ve araştırma tekrarlanabilmelidir.
 • Bilimsel araştırmada kişisel kanılar ve duygusal yaklaşımlardan ziyade bilimsel dayanağı olan ortak ölçütler dikkate alınmaktadır.
 • Bilimsel araştırma tarafsız ve tüm eleştirilere açıktır. Bilimsel araştırmada elde edilen verilerin belli bir sistem bütünlüğünde yayımlanması zorunludur. Yorumsuz araştırma eksiktir, tamamlanmamıştır ve kendi başlarına probleme çözüm getirmezler.
 • Bilimsel araştırma bir uzmanlık işi olduğu için, yöntem ve tekniklerini bilmek gereklidir.
 • Bilimsel araştırma, doğal olaylar ve olgular arası ilişkiler sistemini ortaya koyar.
 • Bilimsel araştırmada olabildiğince sayılarla ifade edilebilen veriler toplanır ve sonuçlar da sayılarla ifade edilmeye çalışılır.

Kamuda görev yapan uzman yardımcıları tezini veremezse düz memur olacak

Kamuda görev yapan uzman yardımcıları artık süresinde tezini veremezse ve yabancı dil şartını yerine getiremezse unvanını kaybederek düz memurluğa düşecek.

Yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da birtakım değişiklikler gerçekleştirildi. Söz konusu düzenlemelerden biri de kamuda görev yapan uzman yardımcılarının yükselmesine ilişkin oldu. KHK ile önemli bir kriter getirildi.

YABANCI DİL ŞARTINI YERİNE GETİRMELİLER
Buna göre, süresinde tezini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcıları düz memurluğa kaydırılacak. Yine uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler ile yabancı dil şartını yerine getiremeyen uzman yardımcıları da unvanını kaybederek düz memurluğa düşürülecek. Uygulama ile yardımcılıktan uzmanlığa geçişte gereken kriterleri yerine getirmek için yıllarca kadroların işgal edilmesinin önüne geçilecek.

 

Kaynak: https://www.yenisafak.com/gundem/tezini-veremeyen-duz-memur-olacak-3383885