• 0 (538) 032 03 16
 • uzmantezprojemerkezi@gmail.com

Web Anket Türleri

Web Anket Türleri

Web tabanlı anketler internetin her alanında yer alabilir. Couper (2000), web anketler hakkında var olan spekülasyonların geleneksel veri toplama metotlarıyla yer değiştireceğini belirtmiştir. Diğer anket metotlarıyla toplanmış olan veriler şimdi web anketler ile toplanmaktadır (Dillman ve Bowker, 2001). Solomon (2001) tarafından Yahoo arama motorunda web anketler için yapılmış resmi olmayan bir araştırma 59 farklı kategoride 2000’in üzerinde web anket olduğunu göstermiştir. Bunların hepsi ciddi olarak nitelenen anketler değildir. Web ortamındaki eğlence anketlerinin çoğu olasılık temelli anketlerin bir türünden oluşmaktadır. (Karakoyun, 2007)

 

Couper (2000) tanımlanmış çeşitli web anket kategorilerini karşılaştırarak olasılık temelli ve olasılık temelli olmayan şeklinde iki grup ifade etmiştir.

 1. Olasılık temelli olmayan anketlerinde aşağıdaki kategoriler yer almaktadır:
  • Eğlence anketleri
  • Kendi kendine seçilebilen web anketler
  • İnternet kullanıcılarının gönüllü panellerini destekleyen anketler

İnternette fazla zaman geçiren kişiler muhtemelen eğlence anketlerini doldururlar. Bu tür anketler belirli sorular için oy isteyen formlar ve diğer kısa oylamalardan oluşmaktadır. Bu anketler insanlara karşı olan bakış açısını genellemeye öncülük etmezler. Olasılık temelli olmayan diğer web anketler, kendilerini işlerine adamış web site sahipleri tarafından korunan siteleri içermektedir. Bu tür anketler çoklu sunuşlara izin verebilir ve tüm internet kullanıcılarının temsilcisi olmak için çaba göstermez. (Karakoyun, 2007)

 1. Olasılık temeline dayanan web anketlerinde aşağıdaki kategoriler yer almaktadır: (Karakoyun, 2007)
  • Etkileşimli anketler
  • Katılımcılardan e-mail isteği içeren anketler
  • Seçeneklerin bir bölümünde web anket içeren karışık tipli anketler
  • Olasılık örneklemi olarak belirlenmiş toplulukların üyelik öncesi görüşmeleri

Etkileşimli herhangi bir anket, web sitesine gelen bir ziyaretçiyi tanımlar ve aynı bilgisayar tarafından yapılan tekrarlı cevaplar kurabiyeler (cookie) tarafından önlenir. Couper (2000), bu tip anketlerin sıklıkla müşteri memnuniyeti için kullanılan anketler olduğunu belirtmiştir. Bazı anketler bir e-mail davetiyle anketi doldurmayı kabul eden katılımcılarla tamamlanır. Cevaplanmayan anketler genelde bu tip web anketlerle büyük oranda ilişkilidir. Diğer web anketler, katılımcıların, kağıt üzerinde veya web ankette tamamlamayı tercih ettiği karışık tipli anketlerin bir bölümüdür. Katılımcılar kişisel tanımlı numaralar veya passwordlarla donatılır. Cevaplanmayan anketler, üyelik öncesi görüşmelerde bile hala büyük bir sorundur ve cevaplanmayan bu anketler, anket süreçlerinde çeşitli bölümlerde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda, tüm insanların olasılık temeline dayanan anketlere katılımını sağlamak için katılım karşılığı olarak ödüllerle katılımlar arttırılır (Couper, 2000). Ödüllerle katılım arttırılsa bile, cevapsızların hala kaygı verici düzeyde olduğunu söylenebilir.

 

Kaynakça:

Couper, M.P., 2000. “Web Surveys a Review of Issues and Approaches,” Public Opinion Quarterly, volume 64, number 4 (Winter), pp. 464-481.
Dillman, D.A., Bowker, D.K., 2001. “The Web Questionnaire Challenge to Survey Methodologists”.
Solomon, D.J., 2001. “Conducting Web-based Surveys,” Practical Assessment, Research & Evaluation. volume 7, number 19

Karakoyun, F. (2007). Bilimsel Araştırmalarda Veri Toplama Aracı Olarak Web Anketlerin Kullanılması, Sınırlılıkları Ve Fizik Tutum Ölçeğine Uygulanması, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

u6919884

Yorum yapın